Bibliotecàries Salvatges és un col·lectiu multidisciplinar convençut de que les biblioteques són espais vertebradors de la societat civil, mitjançant el coneixement, el desenvolupament del criteri propi i la transformació cap a una societat més inclusiva i participativa.
Bibliotecàries Salvatges és un col·lectiu multidisciplinar convençut de que les biblioteques són espais vertebradors de la societat civil, mitjançant el coneixement, el desenvolupament del criteri propi i la transformació cap a una societat més inclusiva i participativa.

   TREBALLEM PER LA CONSTRUCCIÓ COL·LECTIVA DEL CONEIXEMENT

   TREBALLEM PER LA CONSTRUCCIÓ COL·LECTIVA DEL CONEIXEMENT

TREBALLEM PER LA CONSTRUCCIÓ COL·LECTIVA DELCONEIXEMENT

TREBALLEM PER LA CONSTRUCCIÓ COL·LECTIVA DEL CONEIXEMENT

Pensem que les biblioteques juguen un paper fonamental. Treballem per posar a l’abast de la ciutadania biblioteques del segle XXI, on el coneixement ja no romanga a una prestatgeria, sinó que pertanya a les persones. Espais públics com a punts d'inflexió per al desenvolupament d'iniciatives privades. Espais transversals, oberts i inclusius, que inspiren la creativitat, l'exploració, el joc, la col·laboració. Espais en definitiva pels aprenentatges múltiples a través de l'experiència col·lectiva.

El creixement explosiu de les tecnologies digitals ha afavorit l'acceleració de processos que fins fa mig segle podien resultar esgotadors; però també experimentem fins a quin punt som condicionats per aqueixa immediatesa, de manera que no tenim més opció que delegar moltes decisions, per falta de temps, per desconeixement o fins i tot de manera inconscient. Paral·lelament, la voracitat del consum a un ritme milionari té un efecte estimulant sobre la rapidesa amb què evoluciona la tecnologia, a costa de constants abusos sobre el medi ambient i sobre les persones, la seua privacitat i la seua llibertat. 

La biblioteca hauria de ser el lloc d'organització que permeta que la ciutadania siga autosuficient en l'ús de la informació. De forma aparentment paradoxal, la funció del bibliotecari és la d’apoderar les persones perquè aquestes siguen autònomes en la recerca d’informació rellevant.

El creixement explosiu de les tecnologies digitals ha afavorit l'acceleració de processos que fins fa mig segle podien resultar esgotadors; però també experimentem fins a quin punt som condicionats per aqueixa immediatesa, de manera que no ens queda més remei que delegar moltes decisions, per falta de temps, per desconeixement o fins i tot de manera inconscient. Paral·lelament, la voracitat del consum a un ritme milionari té un efecte estimulant sobre la rapidesa amb què evoluciona la tecnologia, a costa de constants abusos sobre el medi ambient i sobre les persones, la seua privacitat i la seua llibertat. 

La biblioteca hauria de ser l'organització que permet que la ciutadania siga autosuficient en l'ús d'informació. De forma aparentment paradoxal, la funció del bibliotecari és la d’empoderar les persones perquè aquestes siguen autònomes en la recerca d’informació rellevant.

UNA INVITACIÓ

A L'ACCIÓ

UNA INVITACIÓ
A L'ACCIÓ

UNA INVITACIÓ A L'ACCIÓ

Contacte i localització

info@bibliotecàriesalvatges.com

Contacte i localització

info@bibliotecariesalvatges.com

[cn-social-icon selected_icons="1,2,3"]

Web construïda per Bagtoback