CRÈDITS

CRÈDITS

Aquesta web no seria possible sense les imatges compartides amb una llicència lliure en:

Unsplash

 • Hannes Ri
 • Laetitia Buscaylet
 • Quinten de Graaf
 • John Cameron
 • ev
 • Brandi Ibrao 
 • Aman Ravi

Europeana

 • Agenda: https://www.europeana.eu/portal/record/916114/HeM_fotografi_275856.html. Kulturmagasinet, Helsingborgs museer - http://museum.helsingborg.se/web/object/275856. Public Domain Mark - http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/
 • Boat - https://www.europeana.eu/portal/record/9200579/j35vamdj.html. Wellcome Collection - https://wellcomecollection.org/works/j35vamdj. CC BY - http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
 • The 1904 World's Fair, St. Louis, Missouri: boats produced by the Lamb Boat and Engine Company, Iowa. Photograph, 1904 - https://www.europeana.eu/portal/record/9200579/xyq59ms9.html. Wellcome Collection - https://wellcomecollection.org/works/xyq59ms9. CC BY - http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
 • Alfabetització Digital Crítica:  Utställningen Kom.Nu.Då på Tekniska museet - https://www.europeana.eu/portal/record/916118/S_TEK_photo_TEKI0018472.html. Nord, Truls. Tekniska museet - http://digitaltmuseum.se/021017107953. CC BY - http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
 • Jocs de taula actuals: Hästnäs. Bildsidan.Februari 1956 - https://www.europeana.eu/portal/record/916121/S_OLM_photo_OLM_2013_1_1856.html. Örebro Kuriren. Örebro läns museum - http://digitaltmuseum.se/021017084960. Public Domain Mark - http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/

Europeana

 • Agenda: https://www.europeana.eu/portal/record/916114/HeM_fotografi_275856.html. Kulturmagasinet, Helsingborgs museer - http://museum.helsingborg.se/web/object/275856. Public Domain Mark - http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/
 • Boat - https://www.europeana.eu/portal/record/9200579/j35vamdj.html. Wellcome Collection - https://wellcomecollection.org/works/j35vamdj. CC BY - http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
 • The 1904 World's Fair, St. Louis, Missouri: boats produced by the Lamb Boat and Engine Company, Iowa. Photograph, 1904 - https://www.europeana.eu/portal/record/9200579/xyq59ms9.html. Wellcome Collection - https://wellcomecollection.org/works/xyq59ms9. CC BY - http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
 • Alfabetització Digital Crítica:  Utställningen Kom.Nu.Då på Tekniska museet - https://www.europeana.eu/portal/record/916118/S_TEK_photo_TEKI0018472.html. Nord, Truls. Tekniska museet - http://digitaltmuseum.se/021017107953. CC BY - http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
 • Josc de taula actuals: Hästnäs. Bildsidan.Februari 1956 - https://www.europeana.eu/portal/record/916121/S_OLM_photo_OLM_2013_1_1856.html. Örebro Kuriren. Örebro läns museum - http://digitaltmuseum.se/021017084960. Public Domain Mark - http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/

Moltes de les idees que han inspirat el nostre treball li les devem a molts i moltes que amb el seu esforç han contribuït a la creació col·lectiva del coneixement. Per tant, aquesta web té una llicencia lliure.

Web construïda per Bagtoback

Contacte i localització

info@bibliotecàriesalvatges.com

Contacte i localització

info@bibliotecariesalvatges.com

[cn-social-icon selected_icons="1,2,3"]

Web construïda per Bagtoback