VAIXELL O SUBMARÍ


VAIXELL O SUBMARÍ

 

VAIXELL

O

SUBMARÍ

 

Vos proposem participar en un taller de disseny i construcció per a què els participants puguen construir un objecte nàutic amb materials accessibles i reciclats (poliexpan, fusta, alumini, caragols, etc. ). La idea és  poder realitzar un vaixell propi! O... serà submarí?

Què us proposem per a la realització d’aquest taller? Us facilitarem peces suficients per a què, bé individualmen, o per grups realitzeu un MINI-VAIXELL que vos el pugueu emportar a casa i fer-lo navegar. I si voleu participar a la regata conjunta que farem: torneu a la Marina de València l’últim cap de setmana del BED!

 

 

Proposem participar en un taller de disseny i construcció perquè els participants puguen construir un objecte nàutic amb materials accessibles i reciclats (poliexpan, fusta, alumini, caragols, etc. es podrà realitzar un vaixell propi! O serà submarí?

Què us proposem per a la realització d’aquest taller? Us facilitarem peces suficients perquè bé individualment o per grups realitzeu un MINI-BARCO que us pugueu portar a casa i fer navegar. I si vols participar en la regata conjunta torneu a la Marina de València l’últim cap de setmana del BED.

 

 

Objectiu:

Èsser capaç de construir un element tridimensional (amb suficient resistència com per a què es resolga una utilitat) amb les pròpies mans. Aprendre l’ús d'eines senzilles i entrenar la capacitat de percepció espacial. Les nocions de pes, força, flotabilitat, vent, resistència, volum, superfície, etc. es treballaran de manera experiencial.

Dissenyar i construir el nostre entorn és una cosa fins ara reservada a uns pocs. Amb tallers com aquest intentem difondre els coneixements necessaris per aprendre a percebre els elements de gran escala (edificis, infraestructures, etc.) i ser capaç d’intervindre sobre ells, a més de transformar-los. Indirectament, també aprendrem que no és necessari comprar els objectes que necessitem, donat que tenim la capacitat de fabricar-los nosaltres mateixos amb una bona dosi de creativitat.

És la Marina de València un espai públic? Aleshores, puc participar del seu espai, i intervindre'l? Es faran servir les nocions d’espai públic, així com les implicacions/regles que regeixen en aquests llocs a l’hora de realitzar activitats en ells.

 

Objectiu:

Ser capaç de construir un element tridimensional (amb suficient resistència com perquè es resolga una utilitat) amb les pròpies mans. Aprendre l’eines senzilles i entrenar la capacitat de percepció espacial. Les nocions de pes, força, flotabilitat, vent, resistència, volum, superfície, etc. es treballaran de manera experiencial.

Dissenyar i construir el nostre entorn és una cosa fins ara reservada a uns pocs. Amb tallers com aquest intentem difondre els coneixements necessaris per a aprendre a percebre els elements de gran escala (edificis, infraestructures) i ser capaç d’intervindre sobre ells, a més de transformar-los. Indirectament s’aprén que no és necessari comprar els objectes i que tenim capacitat de fabricar-los nosaltres mateixos amb creativitat.

És la Marina de València un espai públic? Puc llavors participar del seu espai, intervindre en ell? Es manejaran les nocions d’espai públic i les implicacions / regles que regeixen en aquests llocs a l’hora de realitzar activitats en ells.

 

JAVIER MOLINERO

Javier és arquitecte i fundador de l'equip mixuro a València en 2004 i membre de les "Bibliotecàries Salvatges". Desenvolupa diferents projectes, més enllà de la disciplina arquitectònica, enfocats tots ells en la cerca d'eines que possibiliten a les persones decidir sobre els espais que habitaran, des de l'habitatge fins a la ciutat i el paisatge. Enfoca el seu treball cap a la participació activa dels ciutadans en les decisions urbanes, dins d'aquesta línia de treball.

 

 

JAVIER MOLINERO

Javier és arquitecte i fundador de l'equip mixuro a València en 2004 i membre de les "Bibliotecàries Salvatges". Desenvolupa diferents projectes, més enllà de la disciplina arquitectònica, enfocats tots ells en la cerca d'eines que possibiliten a les persones decidir sobre els espais que habitaran, des de l'habitatge fins a la ciutat i el paisatge. Enfoca el seu treball cap a la participació activa dels ciutadans en les decisions urbanes. Dins d'aquesta línia de treball.

 

Contacte i localització

info@bibliotecàriesalvatges.com

Contacte i localització

info@bibliotecariesalvatges.com

[cn-social-icon selected_icons="1,2,3"]

Web construïda per Bagtoback